Tarief 2018

Craniosacraal therapie  

 

 € 95,00 per sessie van 50 minuten.

 € 47,50 voor een sessie van 25 minuten.

 

 

In de aanvullende verzekering wordt het door de meeste zorgverzekeraars vergoed. 

De aanvullende verzekering doet geen aanslag op uw eigen risico. Er wordt direct overgegaan tot vergoeding. De mate van vergoeding hangt af van het door u gekozen pakket. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.                                                                             

 

Kijk voor vergoedingen bij  het register voor Craniosacraaltherapie www.register-rcn.nl/

 

Betaling:

 

De rekeningen dienen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

 

Na 30 dagen zijn wij gerechtigd u een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,- in rekening mag worden gebracht.

 

Is binnen 14 dagen na het sturen van de batalingsherinnering de rekening nog niet betaald , dan zijn we gerechtigd een incassoregeling te treffen. De kosten daarvan komen voor uw rekening.

 

Overmacht van uw kant moet ten alle tijden met uw therapeut besproken worden.

 Bij verhindering.

Alleen als een afspraak 24 uur van tevoren wordt afgezegd, hoeven wij de gereserveerde tijd niet te berekenen. 

 

 Lid van het Register-RCN, lidnr. R0018, ingeschreven bij Quasir en Stichting Zorggeschil

 

 

 

 

 

Beeld CranioSacraal Therapie
Berg en Dalseweg 124
6522 BW  Nijmegen
T. (06) 222 10 675
E. info@praktijktinekenauta.nl